Odpowiedzi

2010-04-03T22:01:34+02:00
A - krawędź sześcianu
a√3 - przekątna sześcianu (wynika to z twierdzenia Pitagorasa)

a√3 = 30 |:√3
a = 30/√3
a = 30/√3 * √3/√3
a = 30√3/3
a = 10√3

Pc = 6a²

Pc = 6*(10√3)²
Pc = 6*10√3*10√3
Pc = 6*100*3
Pc = 18*100
Pc = 1800
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-03T22:02:31+02:00
Przekątna sześcianu ma długość 30.Ile wynosi pole powiezchni całkowitej tego sześcianu

D=a√3
D=30
30=a√3
a=30/√3=30√3/3=10√3

Pc=6a²
Pc=6*(10√3)²
Pc=6*300
Pc=1800
2010-04-03T22:04:26+02:00
Wzór na całkowite pole powierzchni sześcianu:

S=6 * a²
Wzór na długość przekątnej sześcianu:

d=a√3

30=a√3
a=10√3

S=6* 300
S= 1800