Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-04T11:10:44+02:00
Zad.1
Al2O3 ---> M=2*27g+3*16g=102g
masa Al w tym związku =54g
układam proporcję:
54g - 102g
x g - 3,06g
102x=165,24 /102
x=1,62g
Odp. W 3,06g tlenku glinu znajduję się 1,62g glinu

Zad.2
a) masa atomowa miedzi - 63,55u
b) też 63,55 mola

Zad.3
a) 2milimola =0,02mola
masa KOH= 39+16+1=56g/mol
1mol - 56g
0,02mola - x g
x=1,12mola

b)0,2kilimoli H2SO4=200moli
masa H2SO4= 2*1+32+4*16=98g/mol
1mol - 98g
200moli - x
x=19600g

zad.4
a)36g wody
woda--> H2O
masa H2O=2*1+16=18g/mol
1mol - 18g
x moli - 36g
18x=36
x=2 mola

b)3,2 tlenu cząsteczkowego
tlen cząsteczkowy--> O2
masa O2=2*16=32g/mol
1mol - 32g
x moli - 3,2g
32x=3,2
x=0,1 mola

Zad.5
2*10^23 CO2
1mol - 6,023*10^23
x - 2*10^23
x=0,33

masa CO2 = 44g/mol
1mol - 44
0,33mola - x
x=14,52g (wydaję mi się, że jest ok)

Odp. Masa 2*10^23 cząsteczek dwytlenku węgla wynosi 14,52g.

Zad.6
Hg - rtęć
V=5cm^3
d=13,5g/cm^3
m=?
m=V*d
m=67,5g co stanowi 1 mol
masa atomu:
wiedząc, że 1 mol--> 6,023*10^23
6,023*10^23 - 201g
x - 67,5g
201x=406,56*10^23
x=2,02*10^23

Zad.7
siarczek glinu - Al2S3
masa= 2*27+3*32=54+96=150g/mol
w tym związku siarki jest 96 g/mol
jeśli:
96g S - 150g związku
x g S - 75 g związku
150x=7200
x=48g siarki (w 75 g związku)
pytają ile to jest moli:
1mol - 75g
x - 48g
75x=48
x=0,64 mola
Odp. W 75 g siarczku glinu znajduję się 0,64 mola siarki


1 5 1