Odpowiedzi

2010-04-06T01:49:08+02:00
Iloczyn rozpuszczalności Pb3(PO4)2 jest równy 1,5 x 10-32. Obliczyć ile moli tej soli zawiera 5dm3 nasyconego jej roztworu.

----R-----------3R-------2R
Pb₃(PO₄)₂ ≡ 3Pb²⁺ + 2PO₄³⁻

Ir= [Pb²⁺]³[PO₄³⁻]²=1,5×10⁻³²=[3R]³[2R]²=9R³×4R²
Ir=9R³×4R² => Ir/36=R⁵ => R=⁵√(Ir/36)=2.108 x 10⁻⁷ mol/dm³

Czyli w 5 dm³ będzie 5R= 1.054 x10⁻⁶ moli soli. Jeśli nie kumasz napisz na GG:4817140