Odpowiedzi

2010-04-04T18:35:35+02:00
W nawiasie jest indeks dolny ;)

m(r1)=400g
c(p1)=10%
c(p2)=15%
Δ m(s)=?
Δ m(s)=m(s2)-m(s1)

Wiemy, że w tym przypadku masa rozpuszczalnika (wody) się nie zmienia, a więc jego stężenie również.
%rozp(2)=100%-15%-85% - procent rozpuszczalnika w roztworze drugim

m(rozp2)=m(rozp1)
m(rozp1)=m(r1)-m(s1)

400g r1 - 100%
x g s1 - 10%
x=10g - masa substancji rozpuszczonej w pierwszym roztworze

m(rozp1)=400g-40g=360g

360g rozp2 - 85%
y g r2 - 100%
y=423,53g - masa drugiego roztworu

Wiemy również, że masa dodanej substancji jest równa całkowitej masie dodanej do pierwszego roztworu, a więc:
Δm(s1)=m(r2)-m(r1)=423,53g-400g=23,53g

Odp. Należy dodać 23,53g chlorku sodu, aby otrzymać roztwór 15%.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-04T18:53:48+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
400g 10%...............100-15=85
...............15%
xg 100%..................15-10=5

400/x = 85/5
2000=85x
x=23,5g
Należy dosypać 23,5g NaCl