Odpowiedzi

2010-04-04T17:30:22+02:00
POWSTANIE WARSZAWSKIE ( 1 VIII- 2 X 1944r.)

20 XI 1943r. - Rząd Polski na emigracji podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji planu "Burza"
Założenia planu "Burza":
- wyzwalać , w miarę możliwości własnymi siłami, ziemie polskie spod okupacji niemieckiej
-przygotować powstanie ogólnonarodowe, antyfaszystowskie
- Armię Czerwoną traktować jak sojusznika i wspólnie z nią walczyć z Niemcami
- wobec wkraczających Rosjan Delegatura Rządu RP i Armia Krajowa miały występować w roli gospodarzy.

PRZYCZYNY WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
*polityczne:
- 22 VII 1944r. - W Lublinie rozpoczał działalność drugi ośrodek władzy, podporządkowany ZSRR- Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
*wojskowe :
- 3/4 I 1944r. - wojska radzieckie przekroczyły polską granicę w Sarnach na Wołyniu
- Dążenie do opanowania Warszawy przez AK przy udziale ludności cywilnej oraz organizacji Polski podziemnej
- Zakładano szybki marsz wojsk radzieckich na zachód i dlatego zdecydowano o wybuchu powstania,aby własnymi siłami wyzwolić stolicę
- Zarządzenie okupanta niemieckiego o poborze 100 tys. mężczyzn do robót przy fortyfikacjach.

Przebieg Powstania Warszawskiego:
Układ sił :
POWSTAŃCY: ok. 38 tys. żołnierzy AK i NSZ
NIEMCY: 50 tys. żołnierzy wspartych czołgami, artylerią, lotnictwem i dywizją SS " Herman Goring"

PRZEBIEG POWTANIA WARSZAWSKIEGO:
1 VIII - Godz. 17:00- początek powstania. Do 4 VIII trwała ofensywa powstańców na Woli , Starym Mieście, Mokotowie, Żoliborzu, Ochocie, Powiślu, , Czerniakowie
5 VIII- Kontruderzenie Niemców: walki w Śródmieściu, na Woli, Starówce i Żoliborzu; linia frontu przebiegała wzdłuż Alei Jerozolimskich.
11 VIII- Niemcy zdobyli Ochotę, uniemożliwili dotarcie oddziałów AK z Puszczy Kampinowskiej do Warszawy.
2 IX- Padło Stare Miasto, powstańcy kanałami przedzierali się do Śródmieścia
6 IX- Padło Powiśle
10 IX- Praga została opanowana przez Armię Czerwoną
20 IX-Czerniaków w rękach niemieckich
24 IX- Niemcy zdobyli Mokotów, a 26 IX Żoliborz
2 X- Gen. Tadeusz Bór- Komorowski podpisał akt kapitulacji powstania

Skutki Powstania Warszawskiego:
*straty polskie: zabitych - 180 tys. cywilów
- ok. 20 tys. żołnierzy
*straty niemieckie: zabitych - 17 tys. żołnierzy
rannych - 9 tys. żołnierzy
- Hitler wydał wyrok śmierci na Warszawę, rozkazał doszczętnie zniszczyć miasto, aby nic nie przypominało o jego istnieniu
-powstanie potwierdziło niezgodę Polaków na bierne podporządkowanie ZSRR
- zaostrzyło się wyniszczanie polskiej opozycji politycznej i wojskowej przez NKWD
3 1 3