7. Objętosc ostrosłupa prawidłowego czworokąta o krawędzi podstawy 2 cm i wysokosci 6 cm wynosi
a 24 cm szescienne (3)
b 4cm(3)
c 8cm (3)
d 12 cm (3)
8 . Pensja dyrektora pewnej firmy wynosi 3700zł a pozostalych 20 pracownikow zarabia srednio 1600zł Jaka jest srednia płaca w tej firmie ? a 2650
b1700
c170
d1785
9 . Rozwiązaniem równania (x+3)do potegi drugiej - 6 =(x-3)(x-3) jest liczba
a -4
b -1
c -6
d-2
10. W trojkącie rownoramiennym wysokosc ma dlugosc 4 cm a ramię jest nachylone pod kątem 30 * do podstawy. Podstawa trojkąa ma :
A 4 pierwiastki z 3
B 8 pierwiastkow z 3
C 8
D 4
11 Jola a dwa razy wiecej kaset niz Natalka . Gdyby dostala od Natalki jeszcze 4 kasety , to mialaby ich 5razy wiecej od niej. Razem maja wiec
a 16
b 8
c 24
d 21
12 pole trojkata rownobocznego o wysokosci 2 pierwsiastki z 3 jest rowne?


zad 2 .
Klijent pozyczyl w banku 7500 zł na 1 rok . Oprocentowani pozyczki jest rowne 22 % , Ile odsetek zapłacil po roku;)
zad 3 Po obnizce o 25 procent placz kosztuje 150 zł ile kotszowal ten plaszcz przed obnizką.
zad 4 W dwoch workach znajduje sie 140 kg mąki, JEsli z pierwszego worka przesypiemy do drugiego 1/8 jego zawartosci to w obu workach bedzie taka sama ilosc mąki, Ile kg mąki jest w kazdym worku?

2

Odpowiedzi

2010-04-04T18:24:12+02:00
7.A
8.B
9. Wychodzi 1/2, nie ma takiej odpowiedzi.
10.B
11.C
12. 4√3 cm²

zad.2
22% z 7500
22/100 * 7500 = 1650 zł
Odp. Odsetki za rok wynoszą 1650zł

zad.3
75% z x
75/100x = 150 zł
Odp. Przed obniżką cena płaszcza wynosiła 200 zł

zad.4
Dane:
razem - 140 kg
x - pierwszy worek
y - drugi worek

x+y=140 x+y=140 /*(-3)
7/8x = y + 1/8x /*8 3x-4y=0

x+y=140 -3x-3y= -420
7x=8y+x 3x-4y= 0
(dodajemy, metoda przeciwnych współczynników)
x+y=140 -7y=-420 /:(-7)
6x=8y/:2 y= 60
podstawiamy by obliczyć x:
x + 60 = 140
x=80

spr.
80 + 60 = 140
70=70

Odp. Jeden worek mieścił 60 kg mąki, a drugi 80 kg.


2010-04-04T18:42:11+02:00
7.
V=Pp*H
V=2*2*6
V=24cm sześcienne
odp.A

8.
3700+ 20*1600= 35700
35700/21= 1700
odp.B