1)DLA JAKIEGO X LICZBY TWORZĄ CIĄG ARYTMETYCZNY:

a)3, 2x, 10
b)x+1, 4, 8
c)3x+1/2, 2 i 1/3 , 4
d)-3, 4 i 1/2, 3x
f)-1/2, -5, 3-4x
g)-2, 4+3x, 12

a i jakich wzory i wytłumaczenie jak to sie rozwiązuje na czym polega bo nie rozumiem

1

Odpowiedzi

2010-04-04T22:18:01+02:00
W ciągu arytmetycznym różnica między jego sąsiednimi wyrazami jest stała.
a)3, 2x, 10
r = 10-2x = 2x-3
4x=13
x=13/4=3,25

b)x+1, 4, 8
8-4=4-(x+1)
4=4-x-1
x=-1

c)3x+1/2, 2 i 1/3 , 4
4-2⅓ = 2⅓ - (3x+½)
1⅔ = 2⅓ - 3x - ½
3x=2²/₆ - ³/₆ - 1 ⁴/₆
3x=⅙
x=¹/₁₈

d)-3, 4 i 1/2, 3x
3x-4½ = 4½-(-3)
3x=9+3=12
x=4

f)-1/2, -5, 3-4x
3-4x+5=-5+½
8-4x=-4,5
4x=12,5
x=3⅛

g)-2, 4+3x, 12
12-4-3x=4+3x+2
8-3x=6+3x
6x=2
x=⅓