Dam najlepszą, jeżeli odpowiedzi będą się zgadzały z tymi jakie są w odpowiedziach w podręczniku.

4.39
Jednostką mętności wody jest mętność spowodowana zawiesiną 1 g krzemionki w 1dm3 wody destylowanej. Ustal mętność
a) wody wodociągowej, w której wygląd odpowiada wyglądowi próbki wzorca zawierającego 0,15 mg krzemionki w 50cm3 wody.
b) wody rzecznej, której wygląd odpowiada wyglądowi próbki wzorca zawierającego 0,375 mg krzemionki w 75g wody

4.43
Korzystając z wykresu rozpuszczalności, oblicz, ile wykrystalizuje gramów:
a) azotanu sodu, jeżeli 120 g wodnego roztworu, nasyconego w temperaturze 50stopni ochłodzimy do temperatury 10stopni.
b) chlorku sodu, jeżeli 40 g wodnego roztworu nasyconego w temperaturze 80stopni, ochłodzimy do 30stopni.

4.50
Ile gramów wody zawiera 50 g nasyconego w temperaturze 20stopni roztworu substancji, jeżeli rozpuszczalność w tej temperaturze wynosi 88g.

NIE DODAWAĆ ZAŁĄCZNIKÓW !!!


odpowiedzi mają być:
4.39
a) 3
b) 5

4.43
a) 19,0 g
b) 0,5 g
4.4

4.50
26,6g

Wyniki nie muszą być dokładne - może być w zaokrągleniu lub coś... ale bez przesady.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T09:09:33+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
4.39 Jednostką mętności wody jest mętność spowodowana zawiesiną 1 mg krzemionki w 1dm3 wody destylowanej, a nie jak autor podał 1g/dm3
a)
DANE: masa krzemionki=0,15mg; objętość wody=50cm3
SZUKANE: mętność
0,15mg krzemionki------50cm3 wody
xg krzemionki-----------1000cm3 wody
x=3mg krzemionki
Mętność wynosi 3

b)
DANE: masa krzemionki=0,375mg; masa wody=75g; gęstość wody d=1g/cm3
SZUKANE: mętność
Gęstość wody d=1g/cm3, więc 75g = 75cm3
0,375mg krzemionki------75cm3 wody
xg krzemionki-----------1000cm3 wody
x=5mg krzemionki
Mętność wynosi 5

4.43 Różnice w odpowiedziach wynikają tylko i wyłącznie z dokładności odczytania rozpuszczalności z wykresów krzywych rozpuszczalności.

DANE:
Rozpuszczalność NaNO3 (odczytana z wykresu) w temp. 50 stopni = ok.118g
Rozpuszczalność NaNO3 (odczytana z wykresu) w temp. 10 stopni = ok.83g

SZUKANE:
masa wykrystalizowanej soli po ochłodzeniu z 50 stopni do 10 stopni

Z def. rozpuszczalności
Temp.50 stopni
118g soli------228g roztworu
xg soli--------120g roztworu
x=62g soli

mw=mr-ms
mw=120g roztworu - 62g soli = 58g wody

Temp.10 stopni
83g soli------100g wody
xg soli--------58g wody
x=48g soli

62g soli - 48g soli = 14g soli
Wykrystalizuje 14g soli

b)
DANE:
Rozpuszczalność NaCl (odczytana z wykresu) w temp. 80 stopni = ok.36g
Rozpuszczalność NaCl (odczytana z wykresu) w temp. 30 stopni = ok.34g
SZUKANE:
masa wykrystalizowanej soli po ochłodzeniu z 80 stopni do 30 stopni
Z def. rozpuszczalności
Temp.80 stopni
36g soli------136g roztworu
xg soli--------40g roztworu
x=10,59g soli
40g roztworu - 10,59g soli = 29,41g wody

Temp.30 stopni
34g soli------100g wody
xg soli--------29,41g wody
x=10g soli

10,59g soli - 10g soli = 0,59g soli
Wykrystalizuje 0,59g soli

4.50
DANE: R=88g, masa roztworu mr=50g
SZUKANE: masa wody(mw)

Z def. rozpuszczalności
88g subst.-----188g roztworu
xg subst.-------50g roztworu
x=23,4g subst.
50g roztworu - 23,4g subst. = 26,6g wody
Roztwór zawiera 26,6g wody
Masz błąd w 4.43 ;)
Skąd to 118???