Które z podanych niżej żądań ruchu egzekucyjnego służyły dobrze, a które źle interesom państwa?? Postaw odpowiednio znak + lub - . Uzasadnij swoją ocenę .

... Ujednolicenie obowiązujących praw.
... Reforma administracji, skarbu i wojska.
... Zwrot majątków królewskich nieprawnie zagarniętych przez magnatów .
... Zwolnienie szlachty od płacenie cła.
... Ograniczenie praw miasta i chłopów.

(Ćwiczenia do Historii [Razem przez Wieki II] str 34 zad. 9)

1

Odpowiedzi

2009-11-02T10:43:09+01:00
1) +
2) +
3) +
4) -
5) -

Ujednolicenie obowiązujących praw spowodowało, że system prawny był jasny i obowiązywał wszystkich i wszędzie w tym samym stopniu.
Reformy ogólnie miały na celu poprawę jakości działania.
Zwrot majątków - skoro zostały zagarnięte bezprawnie, to logicznym efektem powinno być ich zwrócenie
Zwolnienie szlachty od płacenia cła było niekorzystne, gdyż cło wpływało do skarbu państwa, więc zaprzestanie płacenia było równe zaprzestaniu wpływów
Ograniczenie praw miasta i chłopów także niekorzystne - gdyż wszyscy powinni mieć takie same prawa, a w tym układzie najwięcej praw miała szlachta. Osoby pochodzące spoza szlachty nie mogły mieć ziemi, przez co nie mogły handlować zbożem.
2 5 2