Odpowiedzi

2010-04-05T11:53:23+02:00
~Obalenie monarchii absolutnej Stuartów
~Ogłoszenie republiki rządzonej początkowo przez parlament
~Wzrost znaczenia parlamentu (przejściowo ograniczony przez Cromwella)
~Ekspansja angielska na teren Szkocko i Irlandii
~Zniszczenia wojenne i wyludnienie kraju
~Uaktywnienie się ruchów społecznych wśród biedoty (lewelerzy i diggerzy)
~Reforma armii angielskiej
8 3 8