Zależności ciesnienia p od głębokości zanurzenia h dla pewnej cieczy pokazano na zamieszczonym obok wykresie( wykres w załączniku) Przeanalizuj wykres i odpowiedz na pytania

Ja tylko nie wiem ile wynosi gęstość cieczy .

Pliska pomóżcie. Dam naj .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T16:39:44+02:00
Pa = 1000 hPa = 1000 N/m^2 = ciśnienie na powierzchni cieczy czyli ciśnienie atmosferyczne
na głębokości 20 m p = 2600 h Pa
h = 20 m
p = 2600 hPa
czyli ciśnienie hydrostatyczne na tej głębokości wynosi:
p = 2600 hPa - 1000 hPa = 1600 hPa = 160000 N/m^2
aby obl. gęstość cieczy korzystam z wzoru:
p = h *d*g
(d = gęstość cieczy, może stosujecie inną literkę , np. ro)

d = p / h*g
d = 160000 N/m^2 / 20 m *10 N/kg
d = 800 kg/m^3
157 4 157