Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T16:21:20+02:00
Gmina:
- organ uchwałodawczy (stanowiący i kontrolny) - rada gminy
- organ wykonawczy- wójt, burmistrz lub prezydent


Powiat:
- organ uchwałodawczy (stanowiący i kontrolny) - rada powiatu
- organ wykonawczy -zarząd powiatu

Województwo:
-organ uchwałodawczy (stanowiący i kontrolny) - sejmik województwa
- organ wykonawczy - zarząd województwa
18 4 18