Oblicz przyspieszenie grawitacyjne na Merkurym, jeżeli średnica równikowa tej planety wynosi 4878km, a masa Merkurego jest równa 0,33 × 10²⁴ kg.

Mam skorzystać ze wzoru:
gmerkurego = G × Mmerkurego ÷ R²merkurego

Wynik ma być mniejszy od 10 m/s^.
Potrzebne są obliczenia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T16:54:53+02:00
G = GM/r^2

G = 6,67 * 10⁻¹¹ (m³/kg*s²)
M = 0,33 * 10²⁴ = 3,3 * 10²³ (kg)
r = 4878/2km = 2439 * 10³ = 2,439 * 10⁶(m)
r^2 = 5,948721 * 10¹²

g = 6,67 * 10⁻¹¹ * 3,3 * 10²³ / 5,948721 * 10¹² ≈ 3,7 m/s²
4 5 4