Potrzebuje definicji:
mózgowia, mózgu, ośrodka podkorowego, ośrodka korowego,pnia mózgowego, nerwu czuciowego i ruchowego.
oraz przedstawienia drogi bodźca w odruchu trójneuronowym i trój synaptycznym. Bardzo prosze o pomoc!!!!

3

Odpowiedzi

2010-04-05T17:29:00+02:00
Mózgowie – najważniejsza, centralna część ośrodkowego układu nerwowego u kręgowców (w tym u człowieka) znajdująca się w czaszce. Najważniejsze jego funkcje to sterowanie, nadzorowanie działania, homeostaza organizmu , a także wyższe funkcje nerwowe.
Mózg -Mózg poddaje rejestracji i analizie pobudzania dopływające z układu obwodowego i zapewnia prawidłową reakcję organizmu na te bodźce.
Ośrodek podkorowy- ośrodek podkorowy to podwzgórze i ono wydziela hormony które regulują czynności przysadki mózgowej. Generalnie odpowiada ono za te procesy i funkcje nad którymi nie mamy kontroli.
Ośrodek korowy- miejsce odpowiedzialne za przetwarzanie bodźców z zewnątrz organizmu, zlokalizowane są korze mózgu, w kresomózgowiu.
pień mózgu- struktura anatomiczna ośrodkowego układu nerwowego, obejmująca wszystkie twory leżące na podstawie czaszki.
nerw czuciowy- to nerw, który odbiera bodźce czuciowe. Zaliczany jest do somatycznej części obwodowego układu nerwowego. Nerw ten przewodzi impulsy z receptorów do ośrodkowego układu nerwowego.
nerw ruchowy- wypustka komórki nerwowej mózgowia lub rdzenia kręgowego, który przewodzi impulsy nerwowe z centralnego układu nerwowego do efektorów - mięśni poprzecznie prążkowanych, mięśni gładkich wzbudzając ich ruch.

;) ;) ;)
4 4 4
2010-04-05T17:29:18+02:00
Mózgowie-część ośrodkowego układu nerwowego leżąca w czaszce. Jest to najbardziej złożony narząd człowieka. Stopień jego rozwoju prawdopodobnie warunkuje istnienie świadomości
Kresomózgowie (łac. telencephalon), inaczej mózg (łac. cerebrum) – część mózgowia obejmująca półkule mózgu, spoidła mózgu (w tym ciało modzelowate), blaszkę krańcową, jądra podstawne oraz węchomózgowie. Kresomózgowie nadzoruje większość czynności fizycznych i umysłowych. Różne obszary kresomózgowia są odpowiedzialne za rozmaite reakcje świadome.
Pień mózgu (truncus cerebri)– struktura anatomiczna ośrodkowego układu nerwowego, obejmująca wszystkie twory leżące na podstawie czaszki.
Nerw czuciowy (nerw aferentny) to nerw, który odbiera bodźce czuciowe. Zaliczany jest do somatycznej części obwodowego układu nerwowego. Nerw ten przewodzi impulsy z receptorów do ośrodkowego układu nerwowego.
Nerw ruchowy – wypustka komórki nerwowej mózgowia lub rdzenia kręgowego, który przewodzi impulsy nerwowe z centralnego układu nerwowego do efektorów - mięśni poprzecznie prążkowanych, mięśni gładkich wzbudzając ich ruch.
3 4 3
2010-04-05T17:54:07+02:00
'przedstawienia drogi bodźca w odruchu trójneuronowym i trój synaptycznym' - błędnie zadane pytanie, bodziec nie przebywa drogi lecz impuls, i odruch może być trójneuronowy i dwusynaptyczny. O trójneuronowym i trójsynaptycznym nie słyszałem nigdy.

Odruch polisynaptyczny (3 neurony i 2 synapsy pomiędzy nimi) - bodziec działający na receptory pobudza je. Pobudzenie receptorów jest odbieranie przez otaczające je włókna nerwowe. Impulsy nerwowe są przekazywane przez wypustki neuronów czuciowych od receptorów do istoty szarej rdzenia kręgowego. Tam są odbierane przez neurony pośredniczące, które z kolei pobudzają neurony. W wyniku działania na kończynę silnego bodźca uszkadzającego następuje zgięcie mięśni.
schemacik:
3 5 3