Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T18:16:36+02:00
1. |CA| / |AB| = |CD| / |DE|
20/15 = 5/ |DE|
1⅓ * ⅕ = |DE|
|DE| = (4/15)

P = ½ * 20 * 15 - ½ * 5 * (4/15)
P = 150 - ⅔
P = 149⅓

2. P = 40
P = a*h
40 = 10 * h
h = 4

3. P = ¼ * 30²
P = ¼ * 900
P = 225

4. 30-10 = 20
20:2 = 10

h/10 = tg30°
h = 10 * (√3/3)
h = 3⅓√3

P = ½(a+b)h
P = ½(10+30) * 3⅓ √3
P = 20 * 3⅓ √3
P = 66⅔ √3

5. coś pokopsałaś. W podanej sytuacji odcinek AB powinien być średnicą okręgu. Ponieważ |AC| powinien mieć taką samą długość, to wtedy nie mógłby to być trójkąt wpisany w okrąg.
1 5 1