1. Napisz równanie reakcji chemicznej przedstawionej zapisem słownym oraz sposób jego odczytywania.

I) tlenek ołowiu(IV) + węgiel --> tlenek węgla(II) + ołów
II) węgiel + tlenek ołowiu(II) ---> tlenek węgla(IV) + ołów

2. Napisz wzór elektronowy i wzór strukturalny cząsteczek :

A) H2O
B) O2
C) N2
D) HCl

Określ rodzaj wiązania chemicznego w tych cząsteczkach.

2

Odpowiedzi

2010-04-05T19:46:00+02:00
1.
I) PbO₂+ 2C --> 2CO + Pb
II) C + 2PbO --> CO₂+ 2Pb
-----------------------------------
2.
a) H₂O
H-O-H wiązanie pojedyńcze
b) O₂
N-N wiązanie pojedyńcze
c) N₂
N-N wiązanie pojedyńcze
d) HCl
H-Cl wiązanie pojedyńcze

Mam nadzieję że pomogłam ;)
12 3 12
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T20:06:18+02:00
I) PbO2+C---> CO2+Pb
1 mol tlenku ołowiu II reaguje z 1 molem węgla, w wyniku czego powstaje 1 mol tlenu węgla IV i 1 mol ołowiu

I) C+PbO2---> CO2+Pb
1 mol tlenu reaguje z 1 molem tlenku ołowiu II, w wyniku czego powstaje 1 mol tlenu węgla IV i 1 mol ołowiu.

2. Napisz wzór elektronowy i wzór strukturalny cząsteczek :
A) H2O
H 1e 2e
O 2e
H 1e 2e
(te 2e powinny w kropkach, i one są na około tlenu, podobnie jak te n 16 kolo wodoru, a i jeszcze od każdego wodoru do tlenu powinno być jedno wiązowianie pojedyncze)
rodzaj wiązania: możemy obliczyć przez różnice elektroujemności, w tym przypadku wodór ma 2,1; a tlen ma 3,5
różnica wychodzi 0,6; czyli wiązanie jonowe

B) O2
O=O
(tlen posiada po 2 elektrony)
różnica elektroujemności wynosi 0, czyli jest to wiązanie kowalencyjne

C) N2
N=N
różnica elektroujemności wynosi 0, czyli jest to wiązanie kowalencyjne

D) HCl
H 1e-Cl 2e (ale nie jestem pewna)
różnica elektroujemności wynosi (H tj, 2,1 i Cl tj 3,0) 0,9; czyli jest to wiązanie kowalencyjne spolaryzowane

napisze Ci rodzaje wiązań mogą Ci się przydać:
delta E=0 wiązanie kowalencyjne
1,6> delta E >0 wiązanie kowalencyjne spolaryzowane (delta E mniejsze od 1,6 i większe od 0)
delta E >1,6 wiązanie jonowe

delta E czyli różnica elektroujemności
11 2 11