Prostokąt o polu 72, w którym stosunek długości boków jest równy 2:1, obraca się dookoła prostej równoległej do jego dłuższego boku i odległej od niego o 2. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej otrzymanej bryły. Rozwiąż wszystkie przypadki.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T09:39:06+02:00