Odpowiedzi

2010-04-06T10:56:58+02:00
Obchody Triduum Paschalnego zgodnie ze zwyczajem rozpoczęliśmy Mszą św. Wieczerzy Pańskiej, która odbyła się w Wielki Czwartek wieczorem.
Po śpiewie hymnu “Chwała na wysokości Bogu” dzwony umilkły tego dnia aż do Wigilii Paschalnej. Liturgia tego dnia upamiętniała wydarzenie ustanowienia Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy i wezwanie Chrystusa do wzajemnej miłości, oddanej poprzez gest umycia nóg Dwunastu uczniom. Po Komunii św. nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do tzw. ciemnicy – miejsca, gdzie parafianie mogli w ciszy adorować Jezusa oczekującego na przyjęcie męki.triduum2008Powyżej: wystrój ciemnicy w naszym kościele przed południem w Wielki Piątek.

Wielki Piątek jest dniem, w którym nie sprawuje się Mszy św., ponieważ jest to czas żałoby Kościoła z powodu śmierci Chrystusa. Jej zbawczy sens uwydatnia liturgia wielkopiątkowa, na którą parafianie zebrali się o godzinie 16.00. Na początku wierni zgromadzeni w kościele przebyli stacje drogi krzyżowej. Liturgia rozpoczęła się od wejścia usługujących i celebransa, który upadł na twarz przed ołtarzem na znak ukorzenia. Następnym punktem była liturgia Słowa z czytaniem Męki Pańskiej w wydaniu św. Jana oraz śpiew 10 wezwań modlitwy powszechnej. Potem nastąpiła adoracja krzyża – oddanie czci ukrzyżowanemu Panu przez wszystkich wiernych. Kolejną częścią liturgii była Komunia święta, po której usługujący oraz ks. proboszcz udali się w procesji do Grobu Pańskiego, gdzie został przeniesiony Najświętszy Sakrament. Wierni modlili się i rozważali Mękę Pańską, śpiewając wszystkie trzy części Gorzkich Żali.

Zgodnie ze zwyczajem, na cichej adoracji parafianie gromadzili się przez całą noc. Wartę przy grobie pełnili strażacy z OSP w Kluczewsku, modlili się także ministranci. Tradycyjnie już Grób Pański udekorowany został kwiatami, na które ofiarę złożyli parafianie poszczególnych wiosek.

triduum2008-2

Na zdjęciu: ministranci w trakcie czuwania przy Grobie Pańskim oraz strażacy z OSP Kluczewsko podczas pełnienia warty.

W Wielką Sobotę do południa można było poświęcić pokarmy na stół wielkanocny – zarówno w kościele, jak i w kaplicy dojazdowej w Ciemiętnikach. Liturgię Światła Wigilii Paschalnej rozpoczęliśmy tuż po zapadnięciu zmroku. Z ogniska rozpalonego przed kościołem ksiądz proboszcz zapalił paschał – świecę symbolizującą Chrystusa, która została wniesiona do świątyni spowitej mrokiem, aby potem zostały zapalone wszystkie światła. Po chwili zabrzmiało radosne orędzie wielkanocne – Exsultet, oznajmiające wielkie wydarzenie Zmartwychwstania, jakie dokonało się “tej zaiste błogosławionej nocy”. Następnie miała miejsce liturgia Słowa, które tego dnia stanowiło obficie zastawiony stół dla wiernych słuchaczy, upamiętniając działanie Boga w całej historii zbawienia. Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu rozległ się śpiew hymnu “Chwała na wysokości Bogu”, a po ostatnim z czytań przed Ewangelią – śpiew “Alleluja”, po raz pierwszy od Środy Popielcowej.
Następną częścią liturgii było poświęcenie wody chrzcielnej – modlitwa śpiewana przez celebransa oraz zanurzenie paschału – symbol poświęcenia wody. Po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych nastąpiło pokropienie wodą święconą.
Ostatnim punktem liturgii Wigilii Paschalnej była celebracja Eucharystii – Uczty Pańskiej będącej pamiątką Jego Męki, śmierci, jak również chwalebnego Zmartwychwstania. Od tej pory zabrzmiały także radosne pieśni wielkanocne.

Po zakończeniu liturgii wierni gromadzili się na czuwaniu przy Grobie Pańskim, tym razem w radosnej nadziei wielkanocnego oczekiwania. Od godziny 22.00 modlitewne czuwanie podjęła młodzież, rozważając ważne wydarzenia z życia Jezusa w oparciu o tekst biblijny, rozważania stanowiące osobisty komentarz oraz śpiew pieśni wykonywany przez scholę. Przed północą rozpoczęli modlitwę chwalebną częścią różańca, a potem radosny śpiew piosenek ku chwale Zmartwychwstałego Pana. Wartę pełnili też strażacy z OSP Rzewuszyce i OSP Pilczyca.

W poranek Niedzieli Wielkanocnej na rezurekcji licznie zgromadzili się wierni z całej parafii oraz przybyli goście. Tradycyjnie od Grobu Pańskiego wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem, która przy śpiewie “Wesoły nam dzień dziś nastał” i akompaniamencie orkiestry strażackiej przeszła trzykrotnie wokół kościoła. Na czele tej procesji szedł ministrant niosący krzyż z przewieszoną czerwoną stułą oraz usługujący, który niósł figurę Zmartwychwstałego Chrystusa – znaki podkreślające to największe święto w całym roku liturgicznym.
Wszystkim Parafianom i miłym Gościom życzymy radosnego przeżywania okresu wielkanocnego!
2 3 2
2010-04-06T12:06:27+02:00
Rozpoczyna się wieczorną Mszą w Wielki Czwartek (Msza Wieczerzy Pańskiej), kończy zaś drugimi nieszporami po południu Niedzieli Wielkanocnej.

W Wielki Czwartek odprawia się uroczystą Mszę Wieczerzy Pańskiej. Kapłani sprawują mszę w złotych ornatach. Po procesyjnym wejściu i obrzędach wstępnych, śpiewa się hymn Chwała na wysokości, podczas którego uderza się we wszystkie dzwony w kościele. Po zakończeniu hymnu milkną dzwony oraz organy aż do hymnu "Chwała na Wysokościach" śpiewanym podczas Wigilii Paschalnej. Drewniane kołatki zastępują dotychczas używane dzwonki i gong.
Następnie przenosi się wszystkie puszki z komunikantami do kaplicy adoracji, zwanej ciemnicą. Podczas przeniesienia śpiewa się hymn Sław języku tajemnicę. Tabernakulum jest puste, Wieczna lampka zgaszona, a ołtarz obnażony ze świec, mszału i obrusu.


W Wielki Piątek nie odprawia się Mszy Świętych z wielkiego szacunku do ofiary Chrystusa poniesionej na krzyżu za grzechy świata.
Ołtarz jest tego dnia obnażony: bez krzyża, świeczników i obrusów.

Liturgię powinno się sprawować około godziny 15, jeśli racje duszpasterskie nie przemawiają za późniejszą porą. Kapłani ubrani w szaty mszalne czerwonego koloru udają się do ołtarza, po czym następuje prostracja i modlitwa (bez wezwania Módlmy się).
Jest adoracja Krzyża.


W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa.W Polsce i niektórych sąsiednich krajach tradycyjnie wierni przynoszą w tym dniu w koszach potrawy wielkanocne, aby je poświęcić.

Wielka Niedziela:
Jest to czas świętowania zmartwychwstania Chrystusa.
Rozpoczyna się poranną mszą, rezurekcją którą zapowiada uroczyste bicie w dzwony, głoszące, że Chrystus zmartwychwstał.
3 3 3