Odpowiedzi

2010-04-06T11:08:37+02:00
L=długość łuku
l=α/360o * 2πr
r=9

α1=120o
α2=150o
α3=16o

l1=1/3*2π*9
l1=1/3*18π
l1=6π

l2=5/12*2π*9
l2=5/12*18π
l2=7,5π

l3=2/45*2π*9
l3=2/45*18π
l3=0,8π
2010-04-06T11:11:53+02:00
Wzór na długość łuku : l=α/360° ×2πr

A. l=120°/360° ×18π
l=0,3(3)° ×18π
l≈6π

B. l=150°/360° ×18π
l=0,42° ×18π
l≈7.5π

C. l=16°/360° ×18π
l=0,04°×18π
l≈0,8π
2010-04-06T11:27:32+02:00
120 12 1
-----=------=----- L₀=2πr L₀=2*3,14*9=56,52 ⅓*56,52(wycinek
360 36 3 kołowy)=18,84 ODP. 18,84

lub: L₀=2*π*9=18π ⅓*18π=6π

150 15 5
-----=----=---- L₀=2*31,4*9*5/12=23.55 ODP. 23,55
360 36 12

lub: L₀=2*31,4*9= 18π 18π*5/12=7,5π
16 1
----=----- L₀=2*3,14*9/22.5=2.512 ODP. 2,512
360 22,5

lub: L₀=2*3,14*9=18π 18π*1/22.5=0,8π

Miałam z tego działu 6 :)
1 1 1