Trzech przyjaciół postanowiło zagrać na wyścigach. Adam dał 800zł, Piotr 600zł, a Paweł 400zł. Zebrane pieniądze, postawili na Szalonego Rumaka. Ich koń wygrał z kasy wypłacono im 2520zł. Jak przyjaciele powinni podzielić pomiędzy siebie wygraną ?

1

Odpowiedzi

2016-04-08T17:52:39+02:00
Aby prawidłowo rozdzielić wygraną, należy ustalić stosunek liczbowy (rozdzielamy liczby dwukropkiem) do włożonych kwot pieniędzy przez każdego z przyjaciół. Dążymy maksymalnego skrócenia liczb w celu ułatwienia rachunków:

Adam : Piotr : Paweł
800 (zł) : 600 (zł) : 400 (zł) //:100
8:6:4 //:2
4:3:2

Sumujemy powyższe skrócone liczby, a następnie przez powstały wynik dzielimy wygraną kwotę:
4+3+2 = 9
2520:9 = 280 (zł)

Kwotę 280 zł mnożymy przez czynnik, który wynika ze stosunku liczbowego wniesionych pieniędzy przez każdego z przyjaciół:

Adam: 280*4 = 1120 (zł)
Piotr: 280*3 = 840 (zł)
Paweł: 280*2 = 560 (zł)

Odp.: Przyjaciele powinni podzielić się wygraną stosunkowo tak, że Adam otrzyma 1120 zł, Piotr - 840 zł, natomiast Paweł  - 560 zł.