Opis po ang i po polsku......
np.
mieszkam w hotelu takim i takim na ulicy Jana Pawła II. Muszę dojść do apteki na ulicę Mickiewicza.Po prawej stronie mijam kościól a na przeciwko jest szkoła...i tak dalej.......około 20 zdań PLISS..

daję naj;D

1

Odpowiedzi

2010-04-06T12:10:37+02:00
Po polsku:
Mieszkam na ulicy Jana Pawła II . Dzisiaj o 7.00 muszę iść do apteki po lekarstwo dla mamy.
Moja mama ma gorączkę i pojechaliśmy do lekarza.
Po kilku dniach moja mama wróciła do domu i przeprowadziliśmy się do warszawy na ulicę kwiatową 2 . Po kilkach dniach pojechaliśmy na łyżwy i ja skręciłem nogę i nie chodziłem do szkoły 3 dni a pan od wychowania fizycznego wstawił mi ocenę niedostateczną.Minęło miesiąc mama mi umarła i wszyscy płakali miała 28 lat i zmarła na białaczkę , a ta choroba osłabia stan psychicznie. 3 lata temu musiałem wyjechać nad morze na pogrzeb babki prababki . po 7 dniach wyjechałem do Czech i tam ożeniłem się z Laurą i byłem bardzo bogaty miałem 2 miliony i kupiłem małą wieś na Podkarpaciu i tam zmarłem . Moje dzieci przeszły do historii a ich dziadek nazwał ich świętymi małymi. Moje dzieci zamieszkały na ulicy 23 maja . ich dziadek ciągle chorował
.
Dzieci strasznie się bali i pojechali razem z dziadkiem nad morze bałtyckie i tam ożenili się z Koraliną i Maliną . po kilku dniach urodziły się im 2 dzieci nazwali ich Małgosia i Staszek . Staszek uwielbiał orzechy a Małgosia truskawki . Małgosia ważyła 23 kilo a Staszek 24 kilo .mieli już w tedy 1 rok a mieli 23 wzrostu śmieszne co nie??.Po kilku latach mieli dzieci i oni zostali królami .Ta rodzina tworzy Dynastie .Potem poszli wszyscy do szkoły malarskiej i tak mieli ładny talent aż przesili do historii.Czy to wystarczy? jak nie to napisz jeszcze raz do mnie wiadomość.
Po Angielsku:
I live on the street John Paul II. Today at 7.00 I have to go to the pharmacy for the medicine we have.
My mom has a fever and went to the doctor.
After several days, my mother returned home and moved to Warsaw in the street flower 2. Kilkach days after we went to the skates and I sprained my ankle and did not go to school 3 days and you have interceded on my physical training scores niedostateczną.Minęło month my mother died and everyone cried was 28 years old and died of leukemia, a disease that weakens the mental state. 3 years ago I had to go to the seaside for the funeral of his grandmother's great-grandmother. 7 days after I went to the Czech Republic and there I married Laura, and I was very rich had 2 million and bought a small village in Podkarpackie and died there. My children have passed into history and their grandfather called them young saints. My children living on the streets on May 23. their grandfather is still sick
.
Children terribly afraid, and went along with his grandfather over the Baltic Sea and there ożenili with Coraline and raspberries. after a few days they were born 2 children called them and Staszek Gretel. Staszek nuts and Gretel loved strawberries. Maggie weighs 23 kilos and 24 kilos Staszek. Had already 1 year and then laughed 23 increase which is not funny?.