Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T12:27:00+02:00
3/x=5/7 8/3,5=4/y 5/6=1+t/10

3/x = 5/7 (iloczyn wyrazów skrajnych jest równy iloczynowi wyrazów środkowych, czyli:)
5*x = 3*7
5x = 21 |:5
x = 21/5
x = 4 i 1/5
x = 4,2

8/3,5 = 4/y (tak samo: mnożysz licznik w pierwszym ułamku przez mianownik w drugim ułamku i po znaku = mianownik w pierwszym przez licznik w drugim)
8y = 4*3,5
8y = 14 |:8
y = 14/8
y = 7/4
y = 1 i 3/4
y = 1,75

5/6 = 1+t /10
5*10 = 6(1+t)
50 = 6+6t
-6t = 6-50
-6t = -44 |:(-6)
t = 7 i 2/6
t = 22/3

2010-04-06T13:02:51+02:00
3/x=5/7jest to równanie więc bierzemy to na krzyż i mnożymy 3 z 7 i 5 z x
3*7=5*x
21=5x/5
4,2=x

i z następnymi robimy to samo;)
8/3,5=4/y
8*y=3,5*4
8y=14/8
y=14/8
y=1,75

5/6=1+t/10
5*10=6(1+t)
50=6+6t/-6
44=6t/6
44/6=t i 44/6skróci się przez 2 więc
22/3=t