Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T13:42:48+02:00
"W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,

odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,(...)" - przemiany ustrojowe z 1989, upadek PRL

"wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach,

nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej,(...)"
- wszelkie powstania i odzyskanie niepodległości w 1918, wspomnienie 20lecia międzywojennego

"pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane,"
- czasy zaborów, okupacji i państwa milicyjnego - PRLu

Ustawodawca przypomina te wydarzenia, aby zaznaczyć długą i niekiedy bolesną historię naszego narodu, a także chwile radosne jak odzyskanie niepodległości. Dowodzi to ciągłości historii narodu. Ma to ukazywać długą drogę Polaków do ustanowienia niepodległego i wolnego państwa po 1989 roku. Wspomnienia przeszłości mają także wpływ na podniosły i uroczysty styl preambuły.
3 4 3