Odpowiedzi

2010-04-06T12:23:11+02:00
A)
Dane:
masa substancji- ms- 50g
masa roztworu- mr- 50g + 150g=200g

Szukane:
Stężenie procentowe- Cp- ?

Wzór:
Cp= ms:mr * 100%

Obliczanie:
Cp= 50g : 200g * 100%= ¼ * 100%= 25%

Odp: Stężenie tego roztworu wynosi 25%

b)
Dane:
masa substancji- ms- 150g
masa roztworu- mr- 100g + 150g=250g

Szukane:
Stężenie procentowe- Cp- ?

Wzór:
Cp= ms:mr * 100%

Obliczanie:
Cp=150 g : 250g * 100%= 3/5 * 100%= 300%/5= 60%

Odp: Stężenie tego roztworu wynosi 60%.

____
/- kreska ułamkowa
2 5 2
2010-04-06T12:24:00+02:00
A)c% = ms / mr * 100 %= 50 g/ 200 g *100 % = 25%
ms= 50g
mr= 150 g + 50g=200g
Odp. Stężenie procentowe otrzymanego roztworu wynosi 25 %
b)
ms = 150 g
mr= 250 g
C%= 150 g/ 250 g *100 % = 60%
Odp. Stężenie procentowe otrzymanego roztworu wynosi 60%

ta / oznacza nad czyli np. 150 g nad 250 g
a * razy
2 1 2