1. Do podanych funkcji dopasuj elementy budowy wewnętrznej liścia.
a) wytwarzanie substancji odżywczych w procesie fotosyntezy - ....
b)Transpiracja, czyli parowanie wody z rośliny - ....

2.Na podstawie opisów rozpoznaj elementy budowy wewnętrznej liścia.
a) Komórki tej warstwy ściśle do siebie przylegają. Większość jest pozbawiona chloroplastów. - .....
b) Odpowiada za transport produktów fotosyntezy z liści do pozostałych części rośliny. - .....
c) komórki są luźno ułożone, a pomiędzy nimi występują przestrzenie międzykomórkowe. - ....

3. Wyjaśnij pojęcie nerwacja liścia.

4. Porównaj ulistnienie Przytuli czepnej i pokrzywy zwyczajnej i uzupełnij tabelę.
Przytulia czepna Pokrzywa zwyczajna
Typ ulistnienia
Ogonek liściowy
Nerwacja

5. Uzupełnij tabelę.
Modyfikacja liści Funkcja liści Przykład rośliny

gromadzą wodę i
substancje odżywcze
Kaktus
liście wabiące
groch

6. Na podstawie doświadczenia zaznacz prawidłowe zakończenie zadania.

Uczeń przygotował 4 zestawy doświadczalne. Do 4 słoików wlał tyle samo wody i złożył jednakowej długości gałązki trzykrotki. Na powierzchnię wody w każdym słoiku wlał niewielką ilość oleju, aby ograniczyć parowanie. Zestawy umieścił w miejscach o takim samym oświetleniu, ale o różnej temperaturze - odpowiednio w 15, 20, 25 i 30 stopniach C. Po upływie czterech godzin porównał poziom wody w słoikach.

W tym doświadczeniu uczeń badał wpływ
a) temperatury na proces fotosyntezy
b) ilości wody na proces oddychania
c) temperatury na proces transpiracji
d) ilości wody na proces fotosyntezyDAJE NAJ TYLKO JAK KTOŚ ROZWIĄŻE WSZYSTKIE ZADANIA !!

1

Odpowiedzi

2010-04-06T13:40:36+02:00
1.
a)
b) aparaty szparkowe, miękisz gąbczasty

2.
a) miękisz palisadowy (nie jestem pewna)
b) wiązki przewodzące
c) miękisz gąbczasty (raczej)

3. NERWACJA LIŚCIA : wiązki przewodzące tworzą w liściu rozgałęzienia podobne do sieci, które są nazywane nerwacją liścia. Jest kilka rodzajów nerwacji, np. pierzasta, dłoniasta i równoległa.

4. PRZYTULIA CZEPNA -
Typ ulistnienia : okółkowe
Ogonek liściowy :
Nerwacja : poszczególne listki są jednonerwowe

POKRZYWA ZWYCZAJNA -
Typ ulistnienia : nakrzyżległe
Ogonek liściowy :
Nerwacja : dłoniasta (?)

5. modyfikacja liści :
liście wabiące

przykłady roślin :
groch,
kaktus

funkcja liści :
gromadzą wodę i substancje odżywcze

nie wiem, czy dobrze zrozumiałam ale chyba chodziło o to ;).

6. a) [ale nie tak na 100 %...]
10 2 10