Zaznacz prawidłową odpowiedź (tylko jedna jest poprawna)

1. Na skutek działania siły Coriolisa przedmioty poruszające się zbaczają z pierwotnie nadanego im kierunku. Na której półkuli zbaczają w prawo ?

A. północnej
B. południowej
C. Wschodniej
D. zachodniej

2. Dla całego terytorium Polski wprowadzono taki sam czas urzędowy. Które krańce Polski leżą poza granicami strefy czasowej, w której mieści się większośc terytorium Polski.

A. północne
B. południowe
C. zachodnie
D. wschodnie

3. Co jest skutkiem ruchu obiegowego Ziemi ?

A. dzień i noc
B. pory roku w szerokościach umiarkowanych
C. noc polarna i dzień polarny

1

Odpowiedzi

2010-04-06T13:21:15+02:00