Odpowiedzi

2010-04-06T13:41:42+02:00
Sprawując władzę, Karol Wielki, narzucał swe rządy każdemu członkowi państwa,
Zniknął urząd majordoma, nastąpiło także ustalenie obowiązków głównych dostojników dworskich
Jeśli chodzi o skarb państwa, należy wspomnieć, że podatki bezpośrednie spadły do minimum, wzrosły natomiast daniny płacone przez lud oraz wpływy ze zdobyczy wojennej
Obok drobniejszych reform wprowadzonych przez Karola Wielkiego były reformy główne: reforma monetarna, administracyjna oraz reforma szkolnictwa.
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T13:50:30+02:00
Karol Wielki- następca Pepina Małego, przez potomnych zwany Wielkim, zbrojnie rozszerzył granice królestwa i umocnił swoją władzę. Ciągłe wojny wymagały sprawnej gospodarki, dlatego nowy władca ujednolicił system miar i wag. Dbał także o rozwój handlu z Północą i Wschodem. W zarządzaniu zrezygnował z usług majordama, rozdzielając zadania między urzędników, którzy kierowali skarbem,kancelarią stołem i stajnią.Kraj został podzielony na hrabstwa( rządzone przez urzędników zwanych hrabiami)i znajdujące się w obszarach przygranicznych marchie.Ponieważ do obowiązków kierujących marchiami margrabiów należała także obrona granic, mieli oni w porównaniu z hrabiami większe uprawnienia wojskowe. W ten sposób na gruzach cesarstwa rzymskiego powstało silne i dobrze zarządzane państwo.Karol przywiązywał wielką wagę do rozwoju szkolnictwa i nauki. W 789r wydał zarządzenie o zakładaniu szkół kościelnych.Przedmiotem nauczania było siedem nauk wyzwolonych( gramatyka,retoryka,dialektyka,arytmetyka,geometria,astronomia i muzyka)Na dworze w Akwizgranie zorganizował akademię dla uczonych z zagranicy
5 4 5