1.dana jest funkcja y=3x-10. Uzupełnij poniższy schemat
2.dana jest funkcja y=-4x+b. sporządz wykres tej funkcji, wiedząc że należy do niego punkt o współrzędnych (-1,1)
3.wiedząc że punkty A=(1,5)i B=(2,4) należą do wykresu funkcji y= ax+b:
a) wyznacz liczby a i b oraz napisz wzór funkcji
b) znajdz miejsce zerowe funkcji i określ czy funkcja jest rosnąca malejąca czy stała

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T16:50:39+02:00
2. podstawiasz punkt (-1,1) do tego wzoru:
y=-4x+b
1=(-4)*(-1)+b
1=4+b
-3=b
i ze wzoru y=-4x-3 rysujesz funkcje
3.
a) trzeba podstawić te punkty to wzoru:
A: 5=a+b
B: 4=2a+b
i z układu rówań wyliczamy {tutaj będę pisała I i II bo nie można klamerek chyba zrobić}
I: 5-a=b
II: 4=2a+5-a

I linijka na razie bez zmian, więc jej nie przepisuję
4=a+5
-1=a
i wracamy do I:
5-(-1)=b
b=6

wzór:
y=-x+6

b:
żeby znaleźć miejsce zerowe trzeba podstawić pod y 0
0=-x+6
-6=-x {obustronnie dzielimy przez (-1)}
x=6

funkcja jest malejąca, bo współczynnik kierunkowy prostej jest ujemny (a=-1)