Obwód prostokąta jest równy 20m. Oblicz pole tego prostokata, Wiedząc, że jeden jego bok jest trzy razy krótszy od drugiego boku. Otrzymane pole wyraź w centymetrach kwadratowych. Narysuj do tego rysunek pomocniczy!!!


Łatwe obliczenia :) Błagam !! Poziom podstawówka! Daje naj:)

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T14:08:35+02:00
X - krótszy bok = 2,5 cm
3x - dłuższy bok= 3 × 2,5 cm = 7,5 cm
20 cm = 2 × 3x + 2 × x
20 cm = 8x/÷8
x = 2,5 cm
2,5 cm × 7,5 cm = 18.75 cm²
obwód 18,75²
2010-04-06T14:12:01+02:00
Obw=20m=2000cm
a-dluzszy bok
b-krotszy bok

2a+2b=2000
a=3b

2×3b+2b=2000
a=3b

6b+2b=2000
a=3b

8b=2000
a=3b

b=250cm
a=3b=3×250=750cm

P=a×b=750×250=187500cm²
odp: pole prostokąta wynosi 187500cm²
2010-04-06T14:16:38+02:00

ob = 2000 cm : 8
ob = 250 cm

(2000 - 250 x 2) :2= (2000-500) : 2= 1500 : 2= 750

p = a x b
p = 250cm x 750cm
p = 1875OO cm²