Odpowiedzi

2010-04-06T14:56:12+02:00
Błony płodowe, błony otaczające płód, zawierające wody płodowe.
Rozróżnia się wśród nich:
1) kosmówkę, tj. błonę zewnętrzną, której powierzchnia pierwotnie w całości, następnie zaś w części pokryta jest tzw. kosmkami. W miarę rozwoju ciąży w kosmkach wykształca się układ naczyniowy (układ krwionośny), dzięki któremu dokonuje się wymiana substancji odżywczych i gazowych między matką a płodem i wydalanie produktów przemiany materii płodu. Z kosmówki powstaje w dalszej kolejności łożysko;
2) owodnię, tj. wewnętrzną błonę jaja płodowego, dość luźnie zespoloną z kosmówką i pozbawioną naczyń. Dzięki wydzielniczym właściwościom komórek wewnętrznej warstwy owodni gromadzi się w owodni płyn owodniowy, zwany wodami płodowymi. Płyn ten spełnia funkcje ochronne i odżywcze w stosunku do płodu;
3) omocznię, narząd szczątkowy, który zanika we wczesnym okresie ciąży, a jej pozostałość wchodzi w skład sznura pępowinowego płodu.
2010-04-06T14:57:32+02:00
Owodnia- w niej znajduje się płyn, który tworzy środowisko dla zarodka. Jego obecność chroni zarodek przed obrażeniami mechanicznymi.
Omocznia- magazynuje produkty metabolizmu.
Kosmówka-pełni rolę ochronną, tworzy łożysko.
Pęcherzyk żółtkowy-w nim magazynowany jest pokarm, obrasta kulę żółtkową. U człowieka jest tworem szczątkowym.