1. Oblicz sumę wyrazów od dziesiątego to trzydziestego dla ciągu arytmetycznego, w którym a₁=-5 i r=1/2

2. Dla pewnego ciągu arytmetycznego S₁₀= -37,5, a S₂₀=25. Oblicz S₃₀

3. Wskaż wszystkie ujemne wyrazy ciągu: bn= n²-16n+55

1

Odpowiedzi

2010-04-06T15:01:00+02:00
1) a10=a1+9*r=-5+9*1/2=-5+4,5=-0,5
a30=a1+29r=-5+14,5=9,5
s11=(-0,5+9,5)*11/2=99/2=49,5
2) s10=-37,5 s20=25
s30=?
nie mam pomsłu
3) bn<0
n2-16n+55<0
delta = 256-220=36
pierw. delta=6
n1=(16-6)/2=10/2=5
n2=(16+6)/2=24/2=12
n należy (5, 12) i n należy N
n={6,7,8,9,10,11}
są to wyrazy o numerach 6,7,8,9,10,11
2 3 2