Przetłumacz plis!!!!

Easter in Britain!
Easter is preceded by forty days of Lent. Shrove Tuesday is the last day before the period of fasting which starts on Ash Wednesday. Traditionally, it is time of enjoyment and eating pancakes, hence it is often called Pancake Day. Ask Wednesday is a very solemn day when ash is sprinkled on the heads of members of the congregation. The Sunday before Easter is called Palm Sunday. On this day small crosses made of palm are give to the worshippers. This is beginning of Holy Week.
A very interesting custom is maintained on Thursday, know as Maundy Thursday. when the sovereing gives some elderly people presents of Maundy money( coins which are specially minted for that occasion). The number of coins equals the sovereign's age in years and the presentation usually takes place in a selected cathedral city.
Maundy Thursday is followed by Good Friday, It Is celebrated as a bank holiday. People do not go to work on that day and eat the so called hot cross buns cantaining currants and marked with a cross( this symbol reminds one of the crucifixion of Christ)
The cntral day of Easter is Easter Sunday, the Christian feast of the resurrection os Jesus. On this day Christian follow the old tradition of eating Easter eggs. Many families gather together at dinner and organize egg hunts. Children have a lot of fun looking for dyeing eggs hidden in the house or ine the yard. Except for chocolate eggs, rabbits and chicks for chrildren, presents are not give on Easter. People usually confine them selves to sending Easter cards to their friends and family.
The day after Easter is know as Easter Monday. It is the last day of the easter celebration and it is regarded as the beginning of the summer tourist season

2

Odpowiedzi

2010-04-06T14:48:11+02:00
Wielkanoc w Wielkiej Brytanii!
Wielkanoc poprzedzona jest czterdzieści dni Wielkiego Postu. Ostatki to ostatni dzień przed upływem okresu postu, który zaczyna się w Środę Popielcową. Tradycyjnie jest to czas radości i jedzenie naleśników, stąd nazywany jest często "Pancake Day. Zapytaj środa jest bardzo uroczysty dzień, kiedy jest posypane popiołem na głowy członków kongregacji. W niedzielę przed Wielkanocą nazywa się Niedzielą Palmową. W tym dniu krzyżyki wykonane z palm są dać do wiernych. Jest to początek Wielkiego Tygodnia.
Bardzo ciekawy zwyczaj utrzymuje się w czwartek, znany jako Wielki Czwartek. kiedy suwerenne podaje kilka osób w podeszłym wieku przedstawia pieniędzy Wielki (monety bite specjalnie na tę okazję). Ilości monet wynosi suwerenne w wieku lat i prezentacji odbywa się zwykle w wybranym mieście katedry. Wielki Czwartek następuje Wielki Piątek, to jest obchodzony jako święto bankowe. Ludzie nie chodzą do pracy na ten dzień i zjeść tzw hot cross buns cantaining porzeczki i zaznaczyć krzyżykiem (symbol ten przypomina jeden z ukrzyżowania Chrystusa)
Cntral dzień Świąt Wielkanocnych jest w Niedzielę Wielkanocną, chrześcijańskie święto zmartwychwstania Jezusa os. W tym dniu po starej chrześcijańskiej tradycji spożywania jaj wielkanocnych. Wiele rodzin zgromadzić i zorganizować na kolację jajko polowań. Dzieci mają dużo zabawy szuka barwienia jaj ukryte w domu lub ine stoczni. Z wyjątkiem jajka czekoladowe, królików i kurcząt w celu chrildren, przedstawia nie dać na Wielkanoc. Ludzie zwykle ograniczają się do wysyłania ich samych kart Wielkanoc do przyjaciół i rodziny.
Dzień po Wielkanocy jest wiedzieć, jak w Poniedziałek Wielkanocny. Jest to ostatni dzień Wielkanocy i jest uważany za początek letniego sezonu turystycznego

Proszę o najj:D <3
3 2 3
2010-04-06T14:50:54+02:00
Wielkanoc w Wielkiej Brytanii! Wielkanoc jest poprzedzona przed czterdziestoma dniami Wielkiego Postu. Ostatki są ostatnim dniem przed okresem postu, który zaczyna się w Popielec. Tradycyjnie, to jest czas przyjemności i jedzenia naleśników, stąd do tego często dzwonią ostatki. Pytać o środę jest bardzo poważnym dniem gdy popiół jest zroszony na dyrektorów członków kongregacji. Niedziela przed Wielkanocą nazywają Niedzielą Palmową. W ten dzień krzyżyki zrobione z dłoni są dawać wiernym. To zaczyna się z Wielkiego Tygodnia.
Bardzo interesujący zwyczaj jest utrzymany w czwartek, znać jako Wielki Czwartek. kiedy sovereing daje jakimś starszym ludziom prezenty Maundy pieniądze (monety, które są specjalnie wybiły dla tej okazji). Liczba monet dorównuje wiekowi monarchy za lata i przedstawienie zazwyczaj ma miejsce w wybranej stolicy diecezji. Wielki Czwartek jest przed Wielkim Piątkiem, to słynie jako dzień wolny od pracy. Ludzie nie idą do pracy w ten dzień i jedzą gorące rozgniewane bułki tak zadzwoniono cantaining porzeczki i oznaczony krzyżem (ten symbol przypomina jednemu o ukrzyżowaniu Chrystusa)
Cntral dzień Wielkanocy jest niedzielą wielkanocną, chrześcijańska uczta wskrzeszenia os Jezus. Na tego chrześcijanina dziennego podtrzymywać starą tradycję jedzenia czekoladowych jaj wielkanocnych. Wiele rodzin zbiera się przy obiedzie i organizuje polowania jajeczne. Dzieci mają dużo zabawy szukającej farbowania jajek ukrytych w domu albo ine jard. Oprócz jajek z czekolady, królików i piskląt dla chrildren, prezenty są nie dawać podczas Wielkanocy. Ludzie zazwyczaj zamykają ich własne ja do wysyłania kartek świątecznych ich przyjaciołom i rodzinie. Na drugi dzień Wielkanoc jest znać jako drugi dzień świąt. To jest ostatni dzień bardziej wschodniego świętowania i to jest uważane za początek letniego sezonu turystycznego
3 3 3