PILNE NA DZIŚ!
1.Napisz równanie dysocjacji jonowej soli, podpisz nazwy jonów
a) MgCl2 --H2O-->
b) K2CO3 --H2O-->
c) Ca(NO3)2 --H2O-->

2. Ile gramów wodorotlenku sodu potrzeba do zobojętnienia 196g kwasu siarkowego (VI)

3.Napisz reakcje zobojętniania czostęczkowo i jonowo w której powstaje
a) fosforan(v) potasu
b) chlorek sodu

1

Odpowiedzi

2012-08-16T15:37:18+02:00

Zadanie 1. Napisz równanie dysocjacji jonowej soli, podpisz nazwy jonów:


a)

 

MgCl₂ =H₂O⇒ Mg²⁺ + 2Cl⁻

kation magnezu i anion chlorkowy

 

b)

 

K₂CO₃ =H₂O⇒ 2K⁺ + CO₃²⁻

kation potasu i anion węglanowy

 

c)

 

Ca(NO₃)₂ =H₂O⇒ Ca²⁺ + 2NO₃⁻

kation wapnia i anion azotanowy (V)

 

 

Zadanie 2.

 

H₂SO₄      +      2NaOH      ⇒    Na₂SO₄      +    2H₂O

______          ________

1mol        :      2mol

98g          :      80g

196g        :      mx

 

mx=(196g*80g):98g=160g

 

 

Odp.: Potrzeba 160g wodorotlenku sodu.

 

 

Zadanie 3.


a)

 

H₃PO₄ + 3KOH ⇒ K₃PO₄ + 3H₂O

3H⁺ + PO₄³⁻ + 3K⁺ + 3OH⁻ ⇒ 3K⁺ + PO₄³⁻ + 3H₂O

 

b)

 

HCl + NaOH ⇒ NaCl + H₂O

H⁺ + Cl⁻ + Na⁺ + OH⁻ ⇒ Na⁺ + Cl⁻ + H₂O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)