Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T15:14:43+02:00
Azotanu(V)Glinu
Al(no3)2 -> al3+ + 3 no3-
Al 3+ + 3h2o-> Al(oh)3 + 3H+
-Chlorku Żelaza(III)
Fecl3 => fe3+ + 3cl-

fe3+ + 3h2o -> fe(oh)3 + 3h+
hydroliza kationowa w obu przypadkach
odczyn soli kwasny