Odpowiedzi

2014-07-09T22:11:44+02:00
Olska zyskała w 1945 r. terytorium nieco mniejsze w porównaniu do czasów przedwojennych. Terytorium to nawiązywało kształtem do Polski piastowskiej. Na wschodzie „linię ryską” zastąpiła „linia Curzona”. Na północy granica biegła wybrzeżem Bałtyku. Dołączono także do Polski południową część Prus Wschodnich, czyli Warmię i Mazury. Na południu granica biegłą szczytami Karpat i Sudetów. Na zachodzie granicę polsko- niemiecką stanowiła „linia Odry i Nysy”.
                W 1945 r. Polskę zamieszkiwały 24 miliony mieszkańców. Ludzie innej narodowości niż polska stanowili nie więcej niż milion osób. Najliczniejszą grupą mniejszościową byli Żydzi. Około 300 tysięcy z nich przeżyło Holokaust, podobna liczba przybyła ze Związku Sowieckiego. Żydzi ci do 1947 r. wyemigrowali do Stanów  Zjednoczonych lub do Palestyny. Do emigracji skłaniała ich chęć opuszczenia ziemi naznaczonej ludobójstwem,  poszukiwanie lepszych warunków życia, niechętna postawa polskiego społeczeństwa (pogrom kielecki w lipcu 1946 r.)oraz strach przed komunizmem. Kilka naście tysięcy polskich Żydów należało do komunistycznej partii i zaliczało się do uprzywilejowanej grupy w nowej Polsce, ale większość, przywiązana do synagogi i gospodarki opartej na własności prywatnej, wolała opuścić obszar poddany wpływom Stalina.
                Przesunięcie granic i związana z tym strata obszarów zamieszkiwanych w większości przez Ukraińców i Białorusinów, wypędzenie Niemców, repatriacja Polaków z kresów oraz wymordowanie przez Niemców Żydów i ich powojenna emigracja- te czynniki spowodowały, że Polska odrodzona po drugiej wojnie światowej był państwem praktycznie bez mniejszości narodowych. Odpadł ogromny problem, z którym przedwrześniowa Rzeczpospolita nie mogła sobie poradzić.
                Polska w 1939 r. była krajem ekonomicznie zacofanym. Zacofanie to zostało pogłębione przez rabunkową gospodarkę prowadzoną przez hitlerowskich okupantów i sowieckich wyzwolicieli. Wprowadzenie komunistycznego modelu gospodarczego nie zapowiadało szybkiego odrobienia strat.
                Polska poniosła ogromne straty w dziedzinie kultury, zarówno rzeczowe w postaci zniszczonych zabytków, spalonych bibliotek i zrabowanych dzieł sztuki, jak i osobowe w wyniku przedwczesnej śmierci licznych przedstawicieli inteligencji, wśród nich zaś artystów i uczonych( niewymierne są straty wynikłe z przerwania normalnych zajęć i biegu karier akademickich i artystycznych). Rządy komunistyczne zapowiadały powszechną oświatę i dostępność edukacji wyższej dla młodzieży spoza grona dawnych elit społecznych, ale nadal wyniszczały przedwojenną inteligencję i powodowały ograniczenie swobody badań naukowych i twórczości artystycznej.
                Polska dostała się pod protektorat rosyjski. W sensie geopolitycznym wróciła do czasów saskich i stanisławowskich z XVIII w. zwierzchnictwo Stalina oznaczało narzucenie porządków komunistycznych, utrudniających gospodarczy i kulturalny postęp. Pozytywnym aspektem nowej sytuacji było wyeliminowanie zagrożenia ze strony Niemiec.
5 4 5