Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-06T15:25:47+02:00
Izaak Newton (Anglik) sformułował prawo powszechnego ciążenia.
Jamas Watt (szwecki inżynier) w 1782r. zbudował parowy silnik tłokowy, dzięki, któremu można było z kolei zrezygnować z pracy fizycznej ludzi i zwierząt(wynalazek Watta był jeszcze stosowany w XX wieku W przemyśle i komunikacji).
- Edmund Certwright wynalazł mechaniczne krosna.
- Joseph i Etienne Montgdfier (bracia francuscy) skonstruowali pierwszy balon i odbyli nim pierwszą podróż powietrzną.
- Benjamin Franlin (Amerykanin) skonstruował piorunochron.
Oświecenia był okresem ostrej krytyki duchowieństwa, a nawet samej religii i panującego ustroju.
Filozofowie wątpią w istnienie Boga ponieważ nie znajdują żadnych dowodów na jego istnienie.
1885-Ludwik Pasteur zastosował szczepionkę przeciw wściekliźnie
Krążenie krwi odkrył William Harvey
Licze na najlepsza

źródło własne,google
22 4 22