CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM.
JEDNO ZADANIE :)


AKAPIT 2

2. Siła stereotypów jest tak duża, że ludzie często ignorują informacje przeczące tego typu poglądom - wykazały badania psychologów. Jakie jest źródło tego rodzaju zjawiska? Człowiek ma tendencje do upraszczania swojej wizji świata - a stereotyp jest takim właśnie skrajnym uproszczeniem. To jednak nie wyjaśnia sprawy do końca. Dlatego psychologowie wskazują na tzw. kategoryzacje społeczną, czyli proces polegający na kwalifikowaniu siebie i innych do różnych grup. Obce grupy niemal natychmiast zaczynają być przez ludzi oceniane wrogo i niesprawiedliwie. To stanowi podłoźe dla uprzedzeń rasowych, społecznuych, światopoglądowych. Uprzedzenia z kolei karmią się stereotypami. Zatem nie dość, że te ostatnie fałszują rzeczywistość, to jeszcze moga być źródłem dyskryminacji.

Pytanie:
W akapicie 2. opisany został mechanizm powstania dyskryminacji. Opisz jego kolejne fazy.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T19:20:47+02:00
Następstwem dyskryminacji jest m.in. powstanie stereotypów, które mają podłoże uprzedzeń rasowych, społecznych światopoglądowych. Stereotypy takie fałszują rzeczywistość. To z kolei prowadzi do załamania nerwowego osób, których te stereotypy i dyskryminacja dotyczą. W przypadku, gdy taka osoba ma naprawdę słabą psychikę, może to w skrajnych przypadkach prowadzić do samookaleczania bądź nawet do popełnienia samobójstwa.