Vicki ; Are you ready for tomorrow, Rob?
Rob; Ready for what? ~`~
Vicki ; You're hopeless, Rob! Tomorrow we're g
to visit Madame Tussaud's Museum.
Rob: Oh, I forgot! But you don't have to shout
Vicki; Of course I have to shout. You never
listen.
Rob; Do I have to come?
Vicki; Of course you have to come, Rob.
We arranged it last week.
Rob: Don't be so bossy, Vicki. What time are we going to meet?
Kim: We have to meet at eight o'clock.
Rob; Eight o'clock! You're crazy! I hate, getting
early on Saturdays. Why do we have to meet
so early?
Kim: Because we have to get there early. There’s always a queue.
Vicki: Oh, Mark's going to take his new camera~ R b Brilliant! I want a photo of in with Luciano Pavarotti — the greatest Italian singer in the world.
Viki So, you are going to come tomorrow.
Rob: Of course I am. Don't you remember? We arranged it last week.


Przetłumacz tekst samodzielnie bez wykorzystywania internetowego tłumacza

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T16:48:02+02:00
Vicki ; Jesteś przygotowany na jutro, Rob?
Rob; Przygotowany na co? ~`~
Vicki ; Jesteś beznadziejny, Rob! Jutro mamy zamiar odwiedzić Muzeum Madame Tussaud
Rob: Oh, zapomniałem! Ale nie musisz krzyczeć.
Vicki; Oczywiście, że muszę. Nigdy nie słuchasz.
Rob; Muszę iść?
Vicki; Oczywiście, że musisz iść, Rob. Zorganizowaliśmy to w zeszłym tygodniu.
Rob: Nie bądź despotyczna, Vicki. O której godzinie mamy zamiar się spotkać?
Kim: Musimy się spotkać o ósmej.
Rob; O ósmej! Oszalałaś! Nienawidzę wstawać wcześnie w soboty. Dlaczego musimy spotkać się tak wcześnie?
Kim: Ponieważ, musimy dotrzeć tam wcześnie. Zawsze jest kolejka.
Vicki: Oh, Mark ma zamiar wziąć jego nowy aparat.
Rob: Wspaniale! Chcę mieć zdjęcie z Luciano Pavarotti — najlepszym, włoskim piosenkarzem na świecie.
Vicki: Więc masz zamiar przyjść jutro?
Rob: Oczywiście, że mam.Nie pamiętasz? Zorganizowaliśmy to w zeszłym tygodniu.