Odpowiedzi

2010-04-06T17:57:13+02:00
-postawa stoicka
-Najwazniejsza wartością jest cnota
-spokojne życie wypełnione pracą
-zachowanie zasady złotego środka
-Przyjazn, sprawiedliwość
-wazna jest służba ojczyznie
-wiara w Boga i gotowosc obrony tej wiary
-nie zachłystywanie sie powidzeniem w życiu
-świadomość tego, ze los jest zmienny, nie przyzwyczajanie sie do szczęścia
-epikurejska postawa zycia
-spokojne uczciwe zycie
-patriotyzm
-zycie zgodne z naturą
-dobre obyczaje
-zachowanie po sobie dobrej sławy wsród ludzi
-skromnosc, nieunoszenie się pychą
-dbanie o dobro wspólne
-nieprzywiązywanie wagi do rzeczy materialnych
-nie zabieganie o rzeczy doczesne
-odrzucenie pokus
-rozwaga w postepowaniu

2 3 2