1.Ułóż równania rozpadu elektrolitów na jony pod wpływem wody. W ostatnim przykłazie napisz jak odczytasz to równanie:
a. HCIO4 -->
b. NaOH -->
c. Na2S -->
d. HCI -->

2. pH roztworu wynosi 10. Oblicz stężenie:
a. kationów wodorowych
b. anionów wodorotlenkowych w tym roztworze.


BARDZO PROSZE O ROZWIAZANIE!! PILNE!!

1

Odpowiedzi

2010-04-06T16:10:12+02:00
1.
HClO4 --> H+ + ClO4 -
NaOH--> Na+ + OH-
Na2S --> 2Na+ + S 2-
HCl --> H+ + Cl-
kwas solny pod wpływem wody dysocjuje na kation wodoru i anion chlorkowy.

2. pH=10
14= pH + pOH
b) pOH = 14-10
pOH =4 czyli [OH-]= 10 do potęgi -4 = 0,0001
a) pH= [H+] = 10 do potęgi -pH