Odpowiedzi

2010-04-06T16:57:40+02:00
Muzyka klasyczna charakteryzuje się prostotą, wdziękiem, lekką melodyką, dąży do harmonii, ładu, prostoty. Ustala się klasyczny skład orkiestry, każdy z instrumentów ma swoje funkcje w orkiestrze. Dominuje symetryczna budowa okresowa a podstawową formą okresu klasycyzmu to CYKL SONATOWY. Krystalizuje się też system tonalny. Klasycyzm to przedewszystkim twórczość wybitnych klasyków wiedeńskich: W.A.Mozarta, J.Haydna i L.van Beethovena.
Dominuje homofonia i styl galant( czyli lekkość i bogata ornamentyka na tle akompaniamentu akordowego).

Muzyka romantyczna to muzyka bardzo uduchowiona, poetycka. Widoczny silny liryzm. Melodyka płynna, zwiewna, kantylenowa. Kompozytorzy rom. wykorzystują w twórczości elementy ludowe, folklor, i zaznaczają wyraźnie odrębności kulturowe. Powstają w ten sposób szkoły narodowe: czeska, rosyjska, duńska, fińska, norweska i polska. Ważne jest też wykorzystywanie fortepianu. Najdoskonalszy kształt nabiera pieśń właśnie w okresie rom. i jest ona głównie z towarzyszeniem fortepianu. Częstym zabiegiem komp. rom. było łączenie pieśni w cykle. Np. u Schuberta, Schummana...Rozwija się też wirtuozostwo skrzypcowe i fortepianowe. Najważniejszymi polskimi komp. rom. są F.Chopin, S.Moniuszko, a późnego romantyzmu, głównie Młodej Polski-Mieczysław Karłowicz.
3 2 3