Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T17:41:11+02:00
Kiedy w 1806 r. Napoleon walczył z Prusami, do jego zwycięstwa przyczyniło sie wzniecone przez generała Dąbrowskiego powstanie Polaków w Wielkopolsce. Szybka organizacja wojska polskiego oraz entuzjastyczne przywitanie wojsk francuskich przez Polaków spowodowało ze Napoleon zgodził sie na utworzenie namiastki wojska polskiego z części terytorium zaboru pruskiego.
Stalo sie to na mocy pokoju zawartego miedzy cesarzem Napoleonem i carem Aleksandrem I w 1807 r. w Tylży. Nie przywrócono jednak nazwy Królestwo Polskie- nowe państwo zostało nazwane Księstwem Warszawskim. Objęło ono niemal całość ziem II i III zaboru pruskiego.
Napoleon nadal również Księstwu Warszawskiemu konstytucje, zgodnie z którą władcą księstwa został rządzący w Saksonii Fryderyk August. Księstwo Warszawskie było państwem o ograniczonej suwerenności, całkowicie podporządkowanym Napoleonowi. Istnienie i rozwój Księstwa uzależnione były od woli i potęgi Napoleona.
Władza ustawodawcza przekazana została Sejmowi, składającemu się z senatu i izby poselskiej. W Księstwie Warszawskim, w przeciwieństwie do Rzeczpospolitej szlacheckiej, prawa polityczne uzależnione były nie od szlacheckiego urodzenia, ale od cenzusu majątkowego.
Konstytucja Księstwa Warszawskiego wprowadzała równość obywateli wobec prawa. Gwarantował to również wprowadzony z niewielkimi zmianami Kodeks Napoleona. Mieszczanie uzyskali dostęp do urzędów cywilnych i wszystkich stanowisk oficerskich w wojsku. Natomiast sytuacja chłopów nie uległa poprawie. Zniesione zostało poddaństwo osobiste chłopów, ale nadal zobowiązani byli odrabiać pańszczyznę.
4 4 4