Mam takie głupie zadanie z wos-u proszę o możliwie szybkie rozwiązanie oto one :
Przeczytaj odpowiednie fragmenty tekstu i odp na pytania :Czy wiesz ,kim były wymienione w ni osoby?Co oznaczają używane w tekście skróty ? wskaz rozbieżność miedzy oficjalnymi zasadami ustrojowymi a praktyka,ilustrując je przykładami. Jakie prawa zostały naruszone w opisanych tu przykładach ? Czemu konstytucja nie chroniła w prl-u przed samowola władz?

-1970 15 grudnia robotnicy w Gdańsku nie podjęli pracy, tłumy gromadziły się na mieście, zwłaszcza pod gmachem KW, Komendy Miejskiej MO i prezydium MRN. Tłum podpalił budynek KW, z którego żołnierze strzelali do demonstrantów. Wojsko strzelało do tłumu przed dworcem. (...) 16 grudnia zgromadzono oddziały wojskowe przed Stocznią Gdańską. Rano, gdy robotnicy usiłowali wyjść za bramę, oddano do nich salwę.
-1976 25 czerwca strajkowały liczne zakłady pracy. W Radomiu strajk zaczął się w Zakładach Metalowych i rozszerzył się na inne przedsiębiorstwa. Robotnicy uformowali pochód i poszli pod gmach komitetu wojewódzkiego PZPR. Po południu gmach komitetu podpalono. Odpowiedzią władz na demonstracje były masowe aresztowania, bicie aresztowanych i usuwanie robotników z pracy.
-1981 W nocy z 12 na 13 grudnia do kilku tysięcy mieszkań wkroczyła milicja. Aresztowano ludzi według przygotowanych spisów. Przygotowano "ośrodki odosobnienia", wyznaczono zespoły policyjne i wskazano im cele działania. Przygotowano ekipy, które przerywały połączenia telefoniczne i zapewniały blokadę ruchu. (...) Reakcją na stan wojenny były strajki: w Stoczni Gdańskiej, w Hucie imienia Lenina, w Hucie Katowice, w kopalniach śląskich (gdzie strajki trwały najdłużej), w licznych zakładach pracy Wrocławia. Stocznię Gdańską wojsko otoczyło 14 grudnia, 16 grudnia do Stoczni wdarło się ZOMO. ZOMO atakowało kolejne zakłady pracy...
-1983 12 maja w komisariacie przy ul. Jezuickiej w Warszawie milicjanci pobili 19-letniego Grzegorza Przemyka, który zmarł 14 maja w szpitalu. W jego pogrzebie 19 maja uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób.
-1984 19 października ks. Popiełuszko wracał samochodem z Bydgoszczy. Funkcjonariusz MO zatrzymał samochód. (...) 30 października z zalewu koło Włocławka wydobyto zwłoki ks. Popiełuszki. 2 listopada poinformowano o aresztowaniu dwu osób: zastępcy dyrektora departamentu w MSW (w stopniu pułkownika) i podpułkownika z tegoż departamentu...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T17:49:22+02:00
Skróty to:
MO Milicja Obywatelska
ZOMO Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej
KW Kompania węglowa
MRN Monitor Rynku Nieruchomości
PZPR Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
MSW Ministerstwo spraw Wewnętrznych


A resztę dopiszę za niedługo tylko znajdę moją pracę bo opisywałam te fragmenty jako zadanie domowe:)
1 5 1