Odpowiedzi

2010-04-06T18:39:23+02:00
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and Development
-skutki
-głowna siedziba
Château de la Muette w Paryżu
-od kiedy polska jest
1996
- jakie zadania miała
integrowanie odbudowujących się ze zniszczeń wojennych gospodarek państw europejskich, korzystających z pomocy w ramach Planu Marshalla
Z WIKIPEDII: Celem OECD jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli. Do dorobku prawnego OECD należą umowy i kodeksy postępowania np. Liberalizacji Przepływów Kapitałowych i Bieżących Operacji Niewidocznych oraz zalecenia, rezolucje i deklaracje – instrumenty nieformalnego nacisku. Oprócz tego OECD wypracowuje „reguły gry” w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, tzn. opracowuje i wprowadza w życie wspólne zasady (wytyczne) i normy działania (standardy) w poszczególnych dziedzinach gospodarki. OECD zajmuje się też pomocą dla najbiedniejszych państw.
- założenie
30 września 1961
1 5 1