1. Oblicz długość okręgu opisanego na kwadracie o boku 6
2. W trójkąt równoboczny wpisano okrąg o promieniu 4 cm. Jaką długość ma bok tego trójkąta ?
3. mam ;]
4.Czworokąt o wierzchołkach A=(-2,0) B=(6,0) C=(4,3) D=(0,3)
a) nie ma osi symetrii, ani środka symetrii
b)ma oś symetrii i środek symetrii
c)nie ma osi symetrii ale ma środek symetrii
d)ma oś symetrii ale nie ma środka symetrii
5. Z koła o promieniu 6cm wycięto możliwie największy sześciokąt foremny. Jaki procent powierzchni koła pozostał po wycięciu sześciokąta

Proszę o wszystkie obliczenia ;) z góry dzięki :)

1

Odpowiedzi

2010-04-08T22:55:24+02:00
Zad1)

P = πr2
r= 6cm

P= 36π cm2 ≈ 113,04 cm2

P sześciokata = 6*a2√3 /4
a = 6 cm
P sześciokąta = 54√3 cm 2 ≈ 93,14

113, 04 - 93, 14 = 19,62 cm2

19, 62/ 113,04 = 0,1735 * 100% =17,35 %

Odp. Po wycięciu sześciokąta pozostało 17, 35% powierzchni koła.


Zad 2)

promień okręgu wpisanego jest równy 1/3h czyli
4=1/3h
12=h
Bok obliczamy ze wzoru h=a√3/2
12=a√3/2
24=a√3
a=24√3/3
a=8√3

Zad 4)

d)ma oś symetrii ale nie ma środka symetrii

Zad 55)

P = πr2
r= 6cm

P= 36π cm2 ≈ 113,04 cm2

P sześciokata = 6*a2√3 /4
a = 6 cm
P sześciokąta = 54√3 cm 2 ≈ 93,14

113, 04 - 93, 14 = 19,62 cm2

19, 62/ 113,04 = 0,1735 * 100% =17,35 %

Odp. Po wycięciu sześciokąta pozostało 17, 35% powierzchni koła.

Czy mógłbym prosić o status najlepszej odpowiedzi,bo się dużo napracowałem żeby to zrobić.Proszę
1 5 1