CHEMIA :
Zad 44
Uzupełnij słownie zapisy przebiegu reakcji chemicznych.Zaznacz na schematach substraty i produkty, pierwiastki i zwiazki chemiczne. Określ typ reakcji chemicznych.

a. WAPŃ+..................---------->Tlenek wapnia

Typ reakcji chemicznej: ..................
b. TLENEK WODORU --------> ................+..................

Typ reakcji chemicznej .......................
c. CYNK+TLEN----------->....................


Zad 46
Ułóż pytania do podanych pojęć.Pomoże ci w tym przykłąd.
PRZYKŁAD:JAK SIE NAZYWA JEDEN Z GŁÓWNYCH SKŁADNIKÓW POWIETRZA,KTÓRY NIE PODTRZYMUJE SPALANIA I ZAJMUJE OKOŁO 78% OBIĘTOŚCIOWYCH POWIETRZA?? ----------AZOT
A...........................................................................................................................................................................-TLENKI

B................................................................................................................................................................-REAKCJA ANALIZY

C...............................................................................................................................................-SUBSTRAT REAKCJI CHEMICHNEJ

D.................................................................................................................................................-PRODUKTY REAKCJI CHEMICZNEJ

1

Odpowiedzi

2015-11-14T17:36:45+01:00
Zad 44 wapń + tlen ---------- tlenek wapnia reakcja syntezy (łaczenia)  pierwiastki :wapń i tlen ; substraty :wapn i tlen  zwiazki chemiczne:tlenek wapnia ; produkty:tlenek wapnia   tlenek wodoru --------- tlen+wodór reakcja analizy (rozkładu) pierwiastki chemiczne :tlen i wodór ; substraty :tlenek wodoru zwiazki chemiczne :tlenek wodoru ; produkty :tlen i wodór   tlen + cynk -------------tlenek cynku  reakcja syntezy (łączenia) pierwiastki chemiczne: tlen i cynk ;  substraty :tlen i cynk  zwiazki chemiczne: tlenek cynku   ; produkty  :tlenek cynku Zad. 46 substrat reakcji chemicznej :substancje uzyte do reakcji chemicznej  ulegajace przemianom chemicznym  produkt reakcji chemicznej : substancje ktore powstały w reakcji chemicznej  tlenki :zwiazek chemiczny tlenu  z innymi pierwiastkami chemicznymi reakcja analizy: z jednego substratu powstaje kilka produktów LICZĘ NA NAJ.
17 3 17
Komentarz został usunięty
Mks8233: Ogarnij się?!
A co on napisał? Xd