Odpowiedzi

2010-04-06T18:53:23+02:00
Wierzą oni, że krowy i bramini zostali stworzeni w tym samym dniu, a co za tym idzie, są jednakowo święci.
1 1 1
2010-04-06T18:54:51+02:00
W hinduizmie krowa jest zwierzęciem wielce szanowanym. Już w Rygwedzie przypisywano jej boskie pochodzenie. Święte pisma hinduizmu traktują krowy jako podtrzymujące życie (ponieważ ich mleko było bardzo ważnym elementem diety dla wielu ludzi).
1 1 1
2010-04-06T18:55:12+02:00
Go, czyli krowa. Symbol matki ziemi, żywiciela, zawsze obdarowującego, niewymagającego dostawcę. Jest ona też symbolem obfitości, świętości wszystkiego co żyje oraz ziemi, która daje nie prosząc o nic w zamian. Hinduskie święte pisma mówią nam, że krowa została ofiarowana jako dar dla ludzi od Boga. ;)
1 1 1