1.narządy mowy ruchome?
2.narządy mowy nieruchome?
3.jak powstają głoski dźwięczne?
4.jak powstają głoski bezdźwięczne?
5.w jaki sposób powstają głoski miękkie?
6.jak powstają głoski ustne?
7.jak powstają głoski nosowe?
8.co to są samogłoski?
9.co to są spółgłoski?

proszę napiszcie mi to jak najszybciej! ; ;)))) ;D

2

Odpowiedzi

2010-04-06T20:00:52+02:00
1. Narządy mowy ruchome - język, podniebienie miękkie, wiązadła głosowe.
2. Narządy mowy nieruchome - krtań, jama ustna, jama gardłowa, jama nosowa, dziąsła, zęby, podniebienie twarde.
3. Głoski, przy których podczas wymiawiania drgają wiązadła głosowe.
4. Głoski, przy których podczas wymawiania nie drgają wiązadła głosowe.
5. Głoski miękkie powstają, gdy środkowa część języka zbliża się do podniebienia twardego lub go dotyka.
6. Przy wymawianiu głosek ustnych powietrze przechodzi tylko przez usta.
7. Przy ich wymawianiu powietrze przechodzi przez usta ale i przez nos. W języku polskim jest ich pięć : ą, ę, m, n, ń.
8. Samogłoski to głoska otwarta, wymawiana przy rozwarciu jamy ustnej np. a, ą, e, ę, o, ó, u, y.
9. Spółgłoski to pozostałe litery alfabetu wykluczając samogłoski :)
15 4 15
2010-04-06T20:10:34+02:00
Narządy mowy nieruchome to:
- tchawica
- krtań
- jama gardłowa
- jama ustna
- jama nosowa
- zęby
- dziąsła
- podniebienie twarde
Narządy mowy ruchome to:
- wiązadła głosowe
- podniebienie miękkie
- język
Głoski, przy wymawianiu których nie drgają wiązadła głosowe (są one rozsunięte), nazywamy bezdźwięcznymi. Głoski, przy wymawianiu których drgają wiązadła głosowe (są one zsunięte), nazywamy dźwięcznymi. Spółgłoski dźwięczne mają swoje odpowiedniki bezdźwięczne i możemy je ułożyć w pary: b – p, d – t, g – k, z – s, ż – sz, ź – ś, dź – ć, dz – c, dż – cz, w – f. Spółgłoski dźwięczne m, n, ń, r, l, ł, nie mają swoich odpowiedników bezdźwięcznych. Wszystkie samogłoski są dźwięczne.
6 4 6