Uzupełnij zdania, wstawiając odpowiednie czasowniki z ramki w czasie Past Simple.

czasowniki z ramki: bake (piec), be (być), become (stawać się), buy (kupować), cut (ciąć), drive (prowadzić samochód), happen (zdarzyć się), hear (słyszeć), redecorate (remontować), tell (mówić), write (pisać), remember (pamiętać), run (uciekać, biegnąć), take (brać?), want (chcieć)

The guest from Australia.

Last month Andy's parents got a letter from Aunt Hilda from Australia.
1. Aunt Hilda ............ , that she ............ to visit them in two weeks' time.
2. Andy's paretns ............. very excited.
3. They ............. the guest bedroom, .......... the grass and .......... a new car radio.
4. Andy's grandma ......... a delicious chocolate cake.
5. Andy's grandpa ........... out all the photo albums and .......... Andy everything he ............. about Aunt Hilda.
6. Andy's dad ............. to the aiport to meet Aunt Hilda.
7. When Andy ........... the doorbell, he ......... to the door to welcome the visitor.
8. Aunt Hilda .......... not there!
9. What ........... to her?

3

Odpowiedzi

2010-04-06T19:28:54+02:00
Baked was becomed bought cut drove happened heared wrote took wanted
2010-04-06T19:29:15+02:00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2010-04-06T19:36:33+02:00
Last month Andy's parents got a letter from Aunt Hilda from Australia.
1. Aunt Hilda ......WROTE...... , that she ......WANTED...... to visit them in two weeks' time.
2. Andy's paretns .......WAS...... very excited.
3. They ......REDECORATED....... the guest bedroom, .....CUT..... the grass and .....BOUGHT..... a new car radio.
4. Andy's grandma .....BAKED.... a delicious chocolate cake.
5. Andy's grandpa ......TOOK..... out all the photo albums and .....TOLD..... Andy everything he ......REMEMBERED....... about Aunt Hilda.
6. Andy's dad ......DROVE....... to the aiport to meet Aunt Hilda.
7. When Andy .....HEARD...... the doorbell, he ....RAN..... to the door to welcome the visitor.
8. Aunt Hilda .....WAS..... not there!
9. What ......HAPPENED..... to her?
1 5 1