Odpowiedzi

2010-04-06T19:26:33+02:00
Teoria, że Bóg stworzył świat
teoria Darwina
1 3 1
2010-04-06T19:28:55+02:00
Jest teoria naukowa, w której uważa się, że na początku był wielki wybuch.
Jest to teoria ewolucji i teoria filozoficzna.

Biblijna prawda o stworzeniu świata uważa, że Bóg stworzył świat z niczego,to dzieło jest dobre, człowiek jest stworzony na obraz prawdopodobieństwa Boga, jest siódmy dzień odpoczynku i człowiek jest Panem świata.

Cechą wspólną tych teorii jest ewolucja ciała.
2 4 2
2010-04-06T20:00:56+02:00
1) teoria ewolucji - materia ewoluuje. Gazy wydobywają się z wnętrza ziemi: tlen, CO2, para wodna, metan, siarkowodór, amoniak, wodór, azot, etan. Mieszanina ta poddana zostaje działaniu energii (promieniowanie ultrafioletowe, fale jonizacyjne) - w skroplonej parze wodnej powstają związki organiczne.

2) teoria Oparina - istnienie praatmostery i praoceanu, tworzenie koacerwatów - prekursor pierwszego organizmu komórkowego.

3) teoria hipercykli Eigena - krótkie samoodtwarzające się łańcuchy nukleinowe.

3 4 3